Haly Daidong v Nitre
Category: Industry
Year of Design: 2010 - 2011
Year of Realization: 2011 - 2012
Author: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. arch. Maroš Varga
Author Static Solution: Ing. Ján Ďurina

Daidong (Kórea) – projekt a inžiniering na výstavbu dvoch výrobných hál pre konštrukcie televízorov. Súčasťou projektu bola aj kolaudácia cca 100 metrov dlhej lakovacej linky.

Zastavaná plocha hala1 + AB: 10.000m2

Zastavaná plocha hala2: 4.000m2

send to e-mail