Rekonštrukcia plavárne FIS Štrbské Pleso
Category: Commercial
Year of Design: 2012
Author: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. Tomáš Lenčéš
send to e-mail