VISIA s.r.o.
 

TÍM

naša špecializácia...

Sme zohratí

tím architektov a stavebných inžinierov s dostatočnou praxou a skúsenosťami. Zabezpečujeme a spájame všetky profesie potrebné pre návrh stavby. Architekti a inžinieri u nás spolupracujú už v úvodných fázach projektu ako jeden tím. Pri rozsiahlych projektoch vieme spojiť sily s inými tímami, či špecialistami v rôznych oboroch ktoré si dielo vyžiada.

...

...