VISIA s.r.o.
 

O NÁS

Sme tím architektov a stavebných inžinierov.

V ateliéri VISIA Vám poskytneme komplexné služby v oblasti architektúry a urbanizmu. Budeme s Vami spolupracovať od prvotného návrhu až po detailnú úroveň potrebnú pre realizáciu diela, vrátane inžinierskych a statických výpočtov, poradenstva a kompletného inžinieringu. Od roku 2004 sme sa podieľali na tvorbe mnoho desiatok projektov stavieb od malých rodinných domov až po bytové či priemyselné komplexy.

Vaše požiadavky a predstavy zhmotníme do ekonomicky efektívnych návrhov. Či už sa jedná o návrh novej, alebo prestavbu starej budovy, snažíme sa tvoriť najlepšie miesto pre život a prácu. Sledujeme nové trendy v architektúre a stavebníctve, aby sme mohli vytvoriť stavby či priestory s nízkymi prevádzkovými a investičnými nákladmi. Naše návrhy sú čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Z nových riešení vyberáme pre Vás len tie, ktoré sa v praxi už osvedčili.

Náš pracovný nástroj

pre komplexnejšie projekty je BIM (building information modeling). Vytvárame virtuálne dvojčatá stavieb v celom rozsahu. Medzi dôvodmi sú napríklad kontrola nad rozpočtom a jasnejšia predstava o budúcej stavbe ešte vo fáze projektu. Takýto postup zabraňuje kolíziám medzi jednotlivými prvkami v budovách a vytvára podmienky pre jej presné plánovanie a kontrolu nákladov na stavbu a jej prevádzku. Týmto spôsobom minimalizujeme dodatočné náklady na výstavbu. Vytvorený model stavby je užitočný aj pre správu budovy v budúcnosti.

Pre optimalizáciu investičných nákladov a presný výpočet budúcej spotreby energie pre Vašu novú stavbu používame postupy „passive house planing package“ (PHPP). Týmto spôsobom vieme presne navrhnúť energeticky pasívnu, nulovú, alebo aktívnu stavbu. Pre plánovanie našej práce a organizáciu práce realizačných firiem vieme ponúknuť sieťový časový harmonogram v programe Microsoft Project.

Naše úspechy

  • 3 naprojektované a zrealizované rodinné domy v pasívnom štandarde roky 2011, 2012, 2013
  • máme vlastného projektanta ktorý absolvoval kurz pre pasívne domy vypracovaný inštitútom pre pasívne stavby
  • VISIA poskytla svojho projektanta na dobu 6 mesiacov firme Takenaka pre vizualizácie interiérov firmy AU OPTRONICS v Trenčíne. Predmetom boli napr. 360 stupňové vizualizácie
  • Dodávka tepelnej izolácie na objekt Peugeotu pre firmu Takenaka
  • Firma VISIA si postavila svoj ateliér svojpomocne a už v roku 2007 v ňom umiestnila rekuperáciu a vykurovanie krbom a počítačmi
  • Víťaz v statickom návrhu benzínovej stanice. Súťaž organizovala SCIA medzi 4.000 firmami na celom svete. Obrázok sa dostal na výročnú správu firmy SCIA kótovanej na Nemeckej burze.