Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad Váhom - súťaž
Kategória: Komerčné stavby
Rok návrhu: 2020
Autor: Andrej Zábrodský, Michal Babinec, Maroš Varga, Brigitta Döményová

Zámerom súťaže bol návrh komplexného športovo-rekreačného areálu - centra pre obyvateľov mesta i jeho návštevníkov so sezónnym a v prípade plavárne a telocvične aj celoročným využitím. Pri návrhu sme postupovali v súlade so zadaním a požiadavkou na funkčné využitie územia. Južnú časť tvorí park s existujúcimi aj novými budovami občianskej vybavenosti a hriskami. V severnej časti je umiestnená budova plavárne tak, aby jej presklené časti smerovali na slnečné svetové strany smerom do areálu kúpaliska. Zároveň tvorí prirodzenú bariéru proti hluku z Bzinskej ulice. Hala bazénu aj wellness časť je situovaná v úrovni 2NP s priamym prístupom na terénne terasy a ponúka tak pekný výhľad do areálu kúpaliska s parkom v pozadí. Na 2NP sú navrhnuté taktiež šatne, hygienické zázemie a bufet (s prístupom k reštauračnej kuchyni). V úrovni 1NP sú okrem technických priestorov a nutného zázemia umiestnené vstupná hala a reštaurácia s terasou na strane letného kúpaliska.

Kúpalisko tvoria štyri bazény pre všetky kategórie návštevníkov, športoviská, ihriská, pobytové terasy a nutné zázemie. Od obytnej štvrte na západnej strane a komunikácie na severnej, je priestor kúpaliska oddelený terénnou vlnou vychádzajúcou z topografie územia a množstvom zelene. V terénnej vlne je umiestnené aj vodné hospodárstvo pre prirodzenú filtráciu bazénovej vody. 

poslať e-mailom