parkovací dom Trnava
Kategória: Parkovacie domy
Rok návrhu: 2020
Autor: Andrej Zábrodský, Michal Babinec, Brigitta Döményová

Súťaž na vyriešenie parkovacieho domu na sídlisku Hliny v Trnave. Našim zámerom bolo navrhnúť objekt s minimálnym vplyvom na životné prostredie sídliska. V území sa nám podarilo umiestniť dom pre 313 automobilov, 9 motocyklov a 73 bicyklov, pričom sme nechali nedotknutú väčšinu riešeného územia. V prípade budúcej potreby je možné parkovací dom rozšíriť na južnú stranu územia. Návrh nevyžaduje nové cestné komunikácie, neruší existujúce pešie a cyklistické trasy, nezmenšuje plochu zelene v území.

Po zhodnotení situácie v území a možností požadovaného napojenia pre automobilovú dopravu sme dospeli k záveru, že najvhodnejšie a najekonomickejšie bude vytvoriť kruhovú rampu, ktorá prepojí ulicu Na hlinách a Saleziánsku ulicu. Aby nenarástli náklady, parkovací dom musí byť kompaktný, s dobrým pomerom parkovacích státí a obslužných komunikácii. Výškové členenie územia umožňuje vo svahu postaviť 3 nadzemné parkovacie podlažia (nadzemné podlažia len z pohľadu od ulice Na hlinách). Pri bezbariérovom napojení vegetačnej strechy na okolitý terén a bez budovania drahých podzemných podlaží. Snahou bolo vytvoriť prehľadný systém parkovania, kde nebude mať problém s orientáciou ani náhodný návštevník.

poslať e-mailom