Adaptácia starého panelového domu v Púchove
Kategória: Bývanie
Rok návrhu: 2009
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina
poslať e-mailom