Bekaert - prístavba pre mazadlové hospodárstvo v Hlohovci
Kategória: Priemysel
Rok návrhu: 2017
Rok realizácie: 2018
Autor: Peter Fülöp
Autor statického riešenia: András Baranyay
poslať e-mailom