Bytový komplex Tehelňa pri Senci
Kategória: Bývanie
Rok návrhu: 2011
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. arch. Maroš Varga, Ing. Tomáš Lenčéš
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina

Súťažné riešenie prestavby areálu bývalej tehelne v Senci na obytný komplex.

poslať e-mailom