Kongresová sála - Výskumný ústav zváračský v Bratislave
Kategória: Interiér
Rok návrhu: 2011
Autor: Ing. arch. Maroš Varga
poslať e-mailom