Interiér rodinného domu v Rusovciach v Bratislave
Kategória: Interiér
Rok návrhu: 2011
Rok realizácie: 2012 - 2013
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský
poslať e-mailom