Opláštenie budovy Skydive v Berline
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2016
Rok realizácie: 2016 - 2017
Autor statického riešenia: opláštenia : Ing. Dušan Vajda
poslať e-mailom