Hala centrálného balenia Duslo Šaľa
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2010 - 2011
Rok realizácie: 2011
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina, Ing. Gabriel Morvay
poslať e-mailom