Prestrešenie vstupu do Obecného úradu Kolíňany
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2014
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský
Autor statického riešenia: Ing. Dušan Vajda
poslať e-mailom