Oceľové dopravníky v Rijáde
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2014
Rok realizácie: 2015
Autor statického riešenia: Ing. Dušan Vajda

Rijád (Saudská Arábia) – realizačná dokumentácie oceľových dopravníkov pre cementárenský priemysel.

 

poslať e-mailom