Plaváreň Mokrohájska Bratislava
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2008
Rok realizácie: 2010 - 2011
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina
poslať e-mailom