Bytový komplex Malý Dunaj III, blok B, Bratislava
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2010
Rok realizácie: 2011 - 2012
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina, Ing. Dušan Vajda
poslať e-mailom