Bytové domy RUBICON v Púchove
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2008
Rok realizácie: 2009 - 2011
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. arch. Maroš Varga
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina
poslať e-mailom