Statické riešenie čerpacej stanice GAS v Dunajskej Lužnej
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2015
Rok realizácie: 2016
Autor statického riešenia: Ing. Dušan Vajda
poslať e-mailom