Mestské domy na Mudroňovej ulici v Bratislave
Kategória: Bývanie
Rok návrhu: 2016
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský
Autor statického riešenia: Ing. Dušan Vajda
poslať e-mailom