Haly Daidong v Nitre
Kategória: Priemysel
Rok návrhu: 2008 - 2011
Rok realizácie: 2009 - 2012
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. arch. Maroš Varga
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina

Daidong (Kórea) – projekt a inžiniering na výstavbu dvoch výrobných hál pre konštrukcie televízorov. Súčasťou projektu bola aj kolaudácia cca 100 metrov dlhej lakovacej linky.

Zastavaná plocha hala1 + AB: 10.000m2

Zastavaná plocha hala2: 4.000m2

poslať e-mailom