Administratívna budova a hala v Galante
Kategória: Priemysel
Rok návrhu: 2013
Rok realizácie: 2017 - 2018
Autor: Ing. arch. Maroš Varga
Autor statického riešenia: Ing. Dušan Vajda
poslať e-mailom