KARTOMA Nové Zámky
Kategória: Priemysel
Rok návrhu: 2014
Rok realizácie: 2016 - 2017
Autor: Ing. Tomáš Lenčéš
poslať e-mailom