Prístrešok vstupu do areálu firmy MIBA vo Vrábloch
Kategória: Komerčné stavby
Rok návrhu: 2015
Autor: Ing. arch. Patrik Morvay
poslať e-mailom