Bytové domy v Pustých Sadoch
Kategória: Bývanie
Rok návrhu: 2014
Rok realizácie: 2016 - 2017
Autor: Ing. Tomáš Lenčéš
Autor statického riešenia: Ing. Dušan Vajda
poslať e-mailom