Rekonštrukcia plavárne FIS Štrbské Pleso
Kategória: Komerčné stavby
Rok návrhu: 2012
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. Tomáš Lenčéš
poslať e-mailom