Bytový dom na Pionierskej ulici v Bratislave
Kategória: Bývanie
Rok návrhu: 2014
Autor: Ing. arch. Maroš Varga
poslať e-mailom