Pasívny rodinný dom v Šintave
Kategória: Bývanie
Rok návrhu: 2011
Rok realizácie: 2013
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. arch. Maroš Varga
Autor statického riešenia: Ing. Dušan Vajda
poslať e-mailom