Rybia farma Handlová
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2014
Rok realizácie: 2014 - 2015
Autor statického riešenia: Ing. Gabriel Morvay, Ing. Peter Turček, Ing. Dušan Vajda
poslať e-mailom