Wellness centrum v Čertove
Kategória: Komerčné stavby
Rok návrhu: 2008
Rok realizácie: 2010 - 2014
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. Tomáš Lenčéš, Ing. Maroš Varga
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina
poslať e-mailom