Inoval SAV v Žiari nad Hronom
Kategória: Komerčné stavby
Rok návrhu: 2010
Rok realizácie: 2015
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský
Autor statického riešenia: Ing. Dušan Vajda

Inovačné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho v Žiari nad Hronom.

poslať e-mailom