Rekonštrukcia rodinného domu v Trenčíne
Kategória: Bývanie
Rok návrhu: 2012
Rok realizácie: 2013
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský

Jedná sa o rekonštrukciu pôvodného rodinného domu pre zlepšenie kapacitných, prevádzkových, tepelno-technických ako aj estetických parametrov. Pôvodný stav objektu bol v štádiu morálneho a fyzického opotrebovania. Bolo nutné čiastočne demontovať a nahradiť všetky poškodené časti strešnej konštrukcie vrátane kompletnej výmeny strešnej krytiny. Celý objekt sa zateplil kontaktným zateplovacím systémom a opatril tehlovým obkladom. Na severovýchodnej strane k objektu pribudla rozsiahlá terasa. Pôvodné výplňové konštrukcie sa nahradili novými. Zmeny sa dotkli aj dispozičného riešenia domu ktoré sa prispôsobilo požiadavkám majiteľov. Rodinný dom má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia. 

poslať e-mailom