Hala malého balenia Duslo Šala
Kategória: Priemysel
Rok návrhu: 2010 - 2014
Rok realizácie: 2010 - 2015
Autor statického riešenia: Ing. Dušan Vajda, Ing. Gabriel Morvay

Stavby v priemyselnom areáli firmy Duslo. Hala malého balenia, hala strojovne čpavku, hala pre skladovanie Duvilaxu.

Zastavaná plocha: 1000m2

Zaujímavosť: opláštenie navrhnuté pre nejvyšší stupeň korózie

poslať e-mailom