Microwell Šaľa
Kategória: Priemysel
Rok návrhu: 2011
Rok realizácie: 2013
Autor: Ing. Tomáš Lenčéš, Ing. arch. Patrik Morvay

Skladová a montážna hala firmy Microwell.

poslať e-mailom