Administratívna budova a hala Pro mont ms v Močenku
Kategória: Priemysel
Rok návrhu: 2013
Rok realizácie: 2016 - 2017
Autor: Ing. arch. Maroš Varga, Ing. Tomáš Lenčéš

Skladovo montážna hala firmy Pro mont ms.

poslať e-mailom