Statické riešenie čerpacej stanice GAS v Matúškove
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2010
Rok realizácie: 2011
Autor: MgA. Adam Jirkal, MgA. Jerry Koza
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina, Ing. Dušan Vajda, Ing. Gabriel Morvay

Víťaz v statickom návrhu benzínovej stanice. Súťaž organizovala SCIA medzi 4.000 firmami na celom svete.

Obrázok sa dostal na výročnú správu firmy SCIA kótovanej na Nemeckej burze.

Realizácia objektu začala výkopovými prácami na začiatku marca 2011. Nasledovalo debnenie a armovanie základových pätiek a pásov, po ktorom nasledovala betonáž - ukončenie približne v polovici marca 2011. Na hornej hrane základových konštrukcií bola vytvorená pracovná škára, nad ktorou bolo potrebné nechať vyvedenú výstuž pre napojenie stĺpov konštrukcie. Od tejto pracovnej škáry nasledovalo použitie pohľadového betónu. Samotná betonáž stĺpov bola pomocou ďalších dvoch pracovných škár rozdelená na celky, ktorými sa plynule prešlo do betonáže škrupinovej dosky - koniec apríla 2011. Debnenie bolo použité systémové, spolu so špeciálnym debniacim dielcom nábehu dielca, ktorý bol na každý stĺp použitý v rámci rotačného systému. Konštrukcia bola podstojkovaná počas betonáže a nasledujúcich 14 dní, pokiaľ sa skúškou Schmidtovým kladivkom nestanovila dostatočná pevnosť konštrukcie - koniec mája 2011. Nasledovalo oddebnenie konštrukcie, čím sa skompletizovala hrubá stavba konštrukcie. Celá výstavba nosnej konštrukcie bola bezproblémová a prebehla v súlade s časovým harmonogramom. Odovzdanie stavby do užívania prebehlo v auguste 2011.

 

 

poslať e-mailom