Statické riešenie budovy SKC foundry v Štúrove
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2015
Rok realizácie: 2016
Autor statického riešenia: Ing. Dušan Vajda, Ing. Gabriel Morvay, Ing. András Baranyay, Ing. Peter Turček

Foundry  SKC (Španielsko) – statika haly 20.000m2 – stupeň projektu dielenská dokumentácia(kombinácia – prefa, monolit, oceľ, tenkostenné profily

poslať e-mailom