Farquell, Nitra
Kategória: Priemysel
Rok návrhu: 2008
Rok realizácie: 2009
Autor: Ing. arch. Maroš Varga
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina

Farguell (Španielsko) – rodinný podnik z Barcelony – dodávateľ komponentov pre Sony. Visia zabezpečovala projekt, všetky typy povolení a dozor. 

Veľkosť haly +AB  I. Etapa cca 4000m2

Veľkosť prístavby II. Etapa v roku 2016: 2.000m2

poslať e-mailom