Výrobný a vývojový komplex firmy TECHNOV v RUMANOVEJ
Kategória: Priemysel
Rok návrhu: 2015
Rok realizácie: 2017 - 2018
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský
Autor statického riešenia: Ing. András Baranyay, Ing. Gabriel Morvay

Technov (Slovensko) - kompletný projekt výrobného a vývojového centra firmy Technov v Rumanovej – najväčšieho slovenského výrobcu komponentov pre vzduchotechniku

Zastavanosť pozemku: 8 085 m2

Úžitková plocha AB: 1 294 m2

Úžitková plocha budovy výskumu a vývoju: 899 m2

Úžitková plocha výrobnej haly:  4 548 m2

Úžitková plocha lakovne a skladu: 1 816 m2

Zaujímavosť: objekty sú založené v záreze svahu 7 metrov

poslať e-mailom