Administratívna budova firmy SCON v Kolíňanoch
Kategória: Komerčné stavby
Rok návrhu: 2011
Rok realizácie: 2013
Autor: Ing. Tomáš Lenčéš
poslať e-mailom