JUŽNÉ MESTO ETAPA C4 - realizačná projektová dokumentácia
Kategória: Statika
Rok návrhu: 2018-2019
Rok realizácie: 2019-2021
Autor: Compass architekti
Autor statického riešenia: Dušan Vajda, Tomáš Gúcky

VISIA pre stavbu zabezpečovala realizačnú projektovú dokumentáciu vrátane projektu statiky a TZB.

poslať e-mailom