školská jedáleň s učebňami na ZŠ v Trnave
Kategória: verejné
Rok návrhu: 2019-2020
Rok realizácie: 2020-2021
Autor: Andrej Zábrodský, Michal Babinec, Ladislav Chatrnúch
Autor statického riešenia: Dušan Vajda, Tomáš Gúcky

Nová jedáleň s učebňami pre prvý stupeň základnej školy s materskou školou na ulici Jána Bottu v Trnave.

poslať e-mailom