redizajn interiéru právnickej fakulty UMB
Kategória: verejné
Rok návrhu: 2019
Rok realizácie: 2021
Autor: Andrej Zábrodský, Michal Babinec
Autor statického riešenia: Dušan Vajda

Redizajn priestorov auly, prednáškovej sály, jedálne a vytvorenie novej kongresovej sály v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

poslať e-mailom