Bytové domy RUBICON v Púchove
Kategória: Bývanie
Rok návrhu: 2008
Rok realizácie: 2009 - 2011
Autor: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. arch. Maroš Varga
Autor statického riešenia: Ing. Ján Ďurina

Riešené územie sa nachádza v širšom centre mesta Púchov v lokalite Sedlište. Objekt tvoria tri bloky so šiestimi, respektíve siedmimi nadzemnými podlažiami prepojené parterom s prevažne obchodnou funkciou a jedným podzemným podlažím slúžiacim na parkovanie. Navrhnutých je spolu 90 bytov. Celková zastavaná plocha je 3 336 m2. Z juhozápadnej strany objektu bola vytvorená pešia komunikácia zohľadňujúc existujúci peší ťah smerom z centra mesta. Pozdĺž cestnej komunikácie pred obchodnými priestormi na juhovýchodnej strane je vytvorené voľné priestranstvo s výsadbou zelene a umelou vodnou plochou. Objekt je tvorený stenovým systémom z monolitického železobetónu v kombinácii so stĺpovým skeletovým riešením v podzemnom a prvom nadzemnom podlaží.

poslať e-mailom