Kongresová sála - Výskumný ústav zváračský v Bratislave
Category: INTERIOR
Year of Design: 2011
Author: Ing. arch. Maroš Varga
send to e-mail