Revitalizácia parku v mestskej časti Veča v Šali
Category: Urbanism
Year of Design: 2010
Author: Ing. Tomáš Lenčéš
send to e-mail