Rodinný dom v Trenčíne
Category: Residential
Year of Design: 2012
Year of Realization: 2013

Jedná sa o rekonštrukciu pôvodného rodinného domu pre zlepšenie kapacitných, prevádzkových, tepelno-technických ako aj estetických parametrov. Z tohto dôvodu bolo potrebné pôvodnú strešnú konštrukciu čiastočne demontovať a nahradiť všetky poškodené časti vrátane kompletnej výmeny strešnej krytiny. Celý objekt sa zateplil kontaktným zateplovacím systémom a opatril tehlovým obkladom (alt. omietkou). Na severovýchodnej strane k objektu pribudla rozsiahlá terasa. Pôvodné výplňové konštrukcie sa nahradia novými. Zmeny sa prejavia dispozičnom riešení domu. Pôvodný stavebno-technický stav objektu bol v štádiu morálneho a fyzického opotrebovania. Rodinný dom je štvorpodlažný objekt, podpivničený, so sedlovou strechou. Architektonické riešenie rekonštrukcie objektu je určené najmä pôdorysom pôvodného objektu, ktorý vo veľkej miere rešpektuje a stáva sa jeho súčasťou.

send to e-mail